Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

ДИППК

(Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация)

ДИППК в частта на теория чрез изпитна тема

Дата: 26.08.2022 г.

Час: 8.30 ч.

Място: кабинет по английски език

Оповестяване на резултатите: на информационното табло до учителската стая до 31.08.2022 г.

 

ДИППК в частта по практика

За учениците с изпитна тема:

Дата: 29.08.2022 г.

Час: 8.30 ч.

Място: кабинет по английски език

Оповестяване на резултатите: на информационното табло до учителската стая до 31.08.2022 г.

Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация
Към началото