Европейската седмица на професионалните умения – посещение във фирма „Автокласик“ ООД Радомир

Към началото