„Седмица на професионалните умения в България“ – 28-31.10.2019год. – ПГ по транспорт гр.Радомир

„Седмица на професионалните умения в България“ – 28-31.10.2019год. – ПГ по транспорт гр.Радомир
Към началото