ноември 2, 2022

„Пожаробезопасна кухня, отопление и ел. инсталация“

   
септември 16, 2022

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

август 24, 2022

Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

ДИППК (Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация) ДИППК в частта на теория чрез изпитна тема Дата: 26.08.2022 г. Час: 8.30 ч. Място: кабинет по английски […]
май 19, 2022

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ учебна 2021/2022 година

Списък на учениците от 12 а клас допуснати до защита на дипломен проект