На 01.10.2020 г. от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща за всички класове в училището.

Очакваме Ви!

октомври 1, 2020

Родителска среща

На 01.10.2020 г. от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща за всички класове в училището. Очакваме Ви!
септември 10, 2020

ПОКАНА

май 22, 2020

Прием 2020/2021 учебна година.

април 3, 2020

Дистанционно обучение в ПГТ “Юрий Гагарин”