ДИППК

(Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация)

ДИППК в частта на теория чрез изпитна тема

Дата: 26.08.2022 г.

Час: 8.30 ч.

Място: кабинет по английски език

Оповестяване на резултатите: на информационното табло до учителската стая до 31.08.2022 г.

 

ДИППК в частта по практика

За учениците с изпитна тема:

Дата: 29.08.2022 г.

Час: 8.30 ч.

Място: кабинет по английски език

Оповестяване на резултатите: на информационното табло до учителската стая до 31.08.2022 г.

август 24, 2022

Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

ДИППК (Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация) ДИППК в частта на теория чрез изпитна тема Дата: 26.08.2022 г. Час: 8.30 ч. Място: кабинет по английски […]
май 19, 2022

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ учебна 2021/2022 година

Списък на учениците от 12 а клас допуснати до защита на дипломен проект
декември 23, 2021

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА 2022 ГОДИНА!

септември 30, 2021

Откриване на учебната 2021/2022 година