Родителска среща

На 01.10.2020 г. от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща за всички класове в училището.

Очакваме Ви!