Задължителен държавен изпит за придобиване на трета квалификационна степен на професионална квалификация и задължителен държавен изпит чрез защита на дипломен проект

Дати за провеждане:

27.05.2024г. – защита на дипломен проект в теоретичната част за учениците от специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“ с начален час 8.30ч., място на провеждане-ПГТ „Юрий Гагарин“, гр. Радомир

28.05.2024г. – защита на дипломен проект в теоретичната част за учениците от специалност „Автотранспортна техника“ с начален час 8.30ч., място на провеждане-ПГТ „Юрий Гагарин“, гр. Радомир

29.05.2024г. – защита на дипломен проект в практическата част за учениците от специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“ с начален час 8.30ч., място на провеждане-ПГТ „Юрий Гагарин“, гр. Радомир

30.05.2024г. – защита на дипломен проект в практическата част за учениците от специалност „Автотранспортна техника“ с начален час 8.30ч., място на провеждане-ПГТ „Юрий Гагарин“, гр. Радомир

31.05.2024г. – задължителен държавен изпит – част практика на професията за учениците от специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“ с начален час 8.30ч., място на провеждане-ПГТ „Юрий Гагарин“, гр. Радомир

03.06.2024г. – задължителен държавен изпит – част практика на професията за учениците от специалност „Автотранспортна техника“ с начален час 8.30ч., място на провеждане-ПГТ „Юрий Гагарин“, гр. Радомир

 

Списък на учениците допуснати до защита на дипломен проект:

  1. Адриан Валентинов
  2. Александър Иванов
  3. Анна Крумова
  4. Димитър Стойнев
  5. Емил Емилов
  6. Иван Иванов
  7. Кристиян Цветков
  8. Наталия Стойнова
  9. Стилян Сотиров
  10. Стойчо Методиев
Задължителен държавен изпит за придобиване на трета квалификационна степен на професионална квалификация и задължителен държавен изпит чрез защита на дипломен проект
Към началото